Софтуерни услуги

 • Посещение на специалист в работно време (на всеки започнат час) 25 лв.
 • за всеки започнат час след първия 15 лв.
 • Инсталация на периферно устройство при клиент 15 лв.
 • Инсталиране на Windows 2000/XP/Vista и драйвери (със софтуер на клиента) 30 лв.
 • Инсталиране на MS Office 2000/XP/2003/2007 (със софтуер на клиента) 15 лв.
 • Инсталиране на Linux - без конфигуриране 50 лв.
 • Инсталиране на Open Office (безплатен офис пакет) 15 лв.
 • Инсталиране на специализиран софтуер (със софтуер на клиента) 25 лв.
 • Инсталиране на антивирусна програма (със софтуер на клиента или безплатна) 10 лв.
 • Инсталиране на драйвер (предоставен от клиента) 10 лв.
 • Инсталиране на драйвер (непредоставен от клиента) 20 лв.
 • Разделяне на твърд диск на дялове и форматиране 10 лв.
 • Сваляне на информация на носител CD/DVD 10 лв.
 • Кирилизация на Windows 8 лв.
 • Настройки на BIOS 8 лв.
 • Обновяване на BIOS 15 лв.
 • Прехвърляне на информация 20 лв.
 • Отстраняване на вируси 30 лв.
 • Инсталиране на Windows (със софтуер на клиента) със запазване на данните 40 лв.
 • Инсталиране и настройка на мейл клиент 15 лв.
 • Инсталиране и настройка на Firewall (със софтуер на клиента или безплатна) 20 лв.
 • Инстралиране и настройка на рутер за връзка с Интернет 15 лв.
 • Конфигуриране на локална мрежа 30 лв.
 • Отстраняване на софтуерни проблеми (за всеки започнат астрономически час) 15 лв.
 • Почистване от вируси 30 лв.
 • За други софтуерни услуги (за всеки започнат астрономически час) 20 лв.

Хардуерни услуги

 • Смяна на счупен лаптоп дисплей с нов (запитване)
 • Профилактика на компютърна система 20 лв.
 • Профилактика на преносим компютър 30 лв.
 • Диагностика на настолна компютърна система 20 лв.
 • Диагностика на преносим компютър 25 лв.
 • Диагностика на TFT монитор 15 лв.
 • Инсталиране на допълнителен хардуер 15 лв.
 • Копиране на харддискове 25 лв.
 • Възстановяване на информация от повреден или изтрит харддиск 40 лв.
 • Ремонт на дънна платка 30 лв.
 • Ремонт на инвертор на преносим компютър 60 лв.
 • Смяна на матрица на преносим компютър 45 лв.
 • Смяна на лампа на преносим компютър 45 лв.
 • Ремонт на зарядно устройство на преносим компютър 45 лв.
 • Ремонт на инвентор на TFT монитор 50 лв.
 • Смяна на матрица на TFT монитор 40 лв.
 • Смяна на лампа на TFT монитор 40 лв.
 • Ремонт на захранване на TFT монитор 50 лв.
 • Aсемблиране на компютърна система 20 лв.