За фирмата

    Лаптоп център е създаден в началото на 2009 г в гр. Русе. Нашата цел е да предоставим широк кръг от услуги свързани с отстраняването на софтуерни и хардуерни проблеми възникнали при експлоатацията на преносими компютри (лаптоп, ноутбук и нетбук).
Нашият инженерен екип е подготвен да се справи с проблемите възикнали при изплзването на компютърна техника.

    Към сайта сме добавили рубрика „Полезна информация“ в която публикуваме новини за фирмата, полезни съвети към потребителите и инересни случки от нашата дейност.